خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

گات ها و کارکرد آن بر دانش در ایران و جهان

  گاتها و کارکرد آن بر دانش در ایران باستان و در جهان

  فریبرز رهنمون

  ( برگردان از انگلیسی بدستیاری فرامرز امجدی )


  پژوهشها درباره یاخته های ریشه ای ( ستم سل ) گفت وگو روز و نمونه خوبی است از آنچه دانش میتواند انجام دهد . دانشمندان از این راه امیدوار به درمان بسیاری از بیماری ها بدون درمان امروزی میباشند . برای نمونه میتوان از بیماری قند ، فراموشی ، آسیب دیدگی ستون مهره ها و جلوگیری از نارسایی قلب بوسیله جوان سازی ماهیچه های قلب نام برد . یاخته های ریشه ای گونه ای یاخته ( سلول ) هستند که از خود شناسنامه ویژهای ندارند و میتوانند ویژگی های اندامی را که باید ترمیم شود بپذیرند . مانند کاغذ سپیدی که میتوان هر نگاری را بر آن کشید . یاخته های ریشه ای اندکی پس از آمیختن اسپرم و تخمک و تشکیل تخمه ساخته میشود و در چند روز آرایه اندامهای گوناگون بدن را میگیرد . دانشمندان با یاخته های ریشه ای پیش از شکل گیری اندامی آنها ، برای پژوهشها و استفاده نیاز دارند .

  امروز بیشتر دینها همیستار ( مخالف ) این پژوهشها بوده و خواهان ایستادن آنها هستند . برهان ایشان این است که در آن هنگام که اسپرم مرد و تخمک زن درهم میآمیزد ، زندگی ایجاد شده و زندگی میباید ارجگزاری شود زیرا خداوند به آن هستی بخشیده هتا اگر تخمه در لوله آزمایشگاهی بسته شده باشد . در برابر برخی از دانشمندان برهان میآورند که روزانه میلیون ها تخمک و اسپرم بدور ریخته میشود . ولی اگر شماری از آنها به گونه ای که در ساختمانهای بارداری رایج است در لوله آزمایشگاهی پرورش داده شود و از آنها برای پیشرفت دانش و درمان بیماریها استفاده شود ، آنگاه زندگی ها نجاد داده میشود و رنجها کاهش خواهد یافت .

  نگریستنی است که کشتن انسانها با نام دین از دیدگاه برخی دینها در جاهایی پزیرفته شده و هتا شوند باز شدن درهای بهشت بروی کشنده میشود . ولی آزمایش با یاخته های ریشه ای که هنوز آرایه هیچ اندام انسانی را به خود نگرفته بازخواست میشود .


  دیگران جنگ میکنند که بیماری های کشنده اراده پروردگار بوده و دانشمندان نباید در خواسته خدا برای مردم دست درازی کنند .


  در زمینه دانش ، دین و دانش هیچگاه دیدگاه یکسانی نداشتند . از سقراط تا گالیله و تا به امروز هر که راستی را پیگیری کرده بهای سنگینی پرداخته است .


  وارون همه اینها گاتها آموزش های آموزگار و اندیشمند بزرگ ایران زرتشت ، پیشرفت و سازندگی را میآورد و برای چاره گری و آسان نمودن چنین دشواری ها و کمبودهایی راهنماست . آنچه زرتشت در گات ها بیان کرده دانشمندان و اندیشمندان امروز باید پژوهش نموده و پیگیر نمایند زیرا گات ها برای کسانی است که تشنه دانستن هستند .


  اکنون از اینها سخن میگویم برای آنهایی که خواستارند ،
  از گوهر های دانش که دانایان در جستجوی آنها هستند
  و به آنها گوهرهای آفرینش میگویند و آفرینش والای خرد ،
  از نیروی فراگیر راستی تا براستی راه های بیشتر و بهتری آشکار سازیم ،
  به سوی رسایی
  گاتها هات ۳۰ ، بند ۱

  گاتها آموزشهای زرتشت ، آموزگار و اندیشمند جهان کهن که تا به امروز کسی از او پیشی نگرفته ، همگی درباره خرد و دانش است و اینکه چگونه میبایست پوینده دانش باشیم . آموزشهای زرتشت آرمان زندگی انسان را بیان کرده و نشان میدهند که چگونه میتوان به این آرمان رسید . این آموزشها روشن و به دور از پیچیدگی میباشد ، بستگی به نادیده ها و ناشناخته ها ندارد و بر پایه راستی هستند . راستی که در پیرامون ما در این کره خاکی است . راستی که در خرد آفرینش ( هنجار هستی ) است و در دسترس آنانی است که خواهان فهمیدنش باشند .


  در آموزشهای زرتشت خرد ، دانش ، سازندگی و پیشرفت واژه های بنیادی زندگی هستند . او از توانایی و ناتوانی اندیشه با ما رهنمود میدهد و از بخش اهری اندیشه ( اهریمنا ) هشدار میدهد . اندیشه و خرد انسان توان آن را دارد که زیان برساند اما خردمندان با گزینش راه راستی از این زیان جلوگیری میکنند .


  در آغاز آن دو مینوی همزاد در اندیشه و گفتار و کردار
  یکی نیک و دیگری بد با یکدیگر سخن گفتند
  از آن دو نیک آگاهان راست را برگزیدند نه دژآگاهان
  گاهان ، هات  ۳۰ ، بند ۳

  یک هازه ( توده ، جامعه ) یک شهر و یک توده که اندیشه راستی داشته باشند راه را درست گزینش کرده و پیشرفت میکنند در همان زمان بداندیشان شوند ویرانی میشوند . این خرد زندگی است و زرتشت میخواهد همگان آن را شناخته و بفهمند .


  آنگاه که آن دو مینو به هم رسیند
  نخست زندگی و نازندگی را بنیاد نهادند
  و چنین باشد به پایان هستی :
  بهترین منش پیروان اشه را
  و بدترین زندگی هواداران دروج را خواهد بود .
  گاهان ، هات ۳۰ بند ۴

  زرتشت از چاره ای سخن میگوید که در درازای زمان آزموده شده است . او میگوید که تنها با دادن آگهی و افزودن دانش است که میتوان اندیشه بداندیشان را دگرگون کرد . او زینهار ( آسودگی ، اطمینان ) میدهد که با آموزش آگهی خوب و پیشرفت ، هتا بداندیشان و نزدیکان آنها را به راه درست میشود برد و آنها نیز به رستگاری خواهند رسید .


  این پیام و راهنمایی خوب میآورد
  بر منش ، دانش خوب و
  آن بپیش میرود
  و بدست میاورد درست کاری را
  همچنین کسانی که با او نزدیک اند
  این پیش از این آزمایش شده
  گاتها ، هات ۳۰ بند ۷


  ادامه هفته دیگه ...

  این مطلب تا کنون 11 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : دانش ,زندگی ,راستی ,زرتشت ,میشود ,یاخته ,آموزشهای زرتشت ,بیان کرده ,لوله آزمایشگاهی ,
  گات ها و کارکرد آن بر دانش در ایران و جهان

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر